ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตลาดนัดสีเขียวตำบลกระหาดจะเปิดขายสินค้าของชุมชนเร็วๆ นี้(ตลาดเกษตรอินทรีย์)


ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.252.131
คุณเข้าชมลำดับที่ 93,061    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศทต.กระหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2559 
      ผู้ขอสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3รายคือ1.นางจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 1ม3ต.กระหาด2.นางปราถนา แสนกล้า21/1ม.6  3.นางสาววิชญา ปานทอง 4 ม.6 ต.กระหาด  
ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558 
       ประกาศทต.กระหาดเรื่องรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 ที่ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558 และหลังเดือน พฤศจิกายน 2558
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง หมู่ที่ 1 และเทศบาลกระหาด ร่วมทำเชื้อไตรโคเดอม่าสำหรับใช้ในแปลงข้าวพันธ์ มะล ...
 โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในนาข้าว ตำบลกระหาด งบประมาณ 1,000,000 บาท ช่าง พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ...
 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทต.กระหาดร่วมตรวจเยี่ยมการจัดทำโครงการฯ ...
เทศบาลตำบลกระหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตำบลกระหาดออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชือ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประกาศเรื่องเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำปี 2560 เดือน กรกฎาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
อบต.อาโพน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลกระหาดเรื่องโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทำเลโคกข่า บ้านรันเดงเบง หมู่ที่ 9
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลาง อาคารหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน ทต.กระหาด
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการฟื้นฟูพัฒนาบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ทต.กระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านท่าลาด หมู่ 3
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางที่ 1)
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.7
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.5
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.9
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.6
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.4
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.3
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.1
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่องผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 8 เส้นทางที่ 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.