เทศบาลกระหาด ยินดีต้อนรับ
เทศบาลกระหาด ยินดีต้อนรับ
          

นายพิทักษ์ สายกระสุน

นายกเทศมนตรีตำบลกระหาด

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ขอความร่วมมือ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2566 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม..การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2566 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายเหตุ : ผู้ตอบ เป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลกระหาด

 

Facebook Fan Page เทศบาลตำบลกระหาด

จำนวนผู้เข้าชม

692122
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
795
1738
8519
679440
20459
14885
692122

Your IP: 162.158.162.144
2023-03-24 14:12