ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า