เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกระหาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัล มีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกระหาด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด โรงเรียนบ้านกันโจรง โรงเรียนบ้านอันโนง และโรงเรียนบ้านเวียย เป็นต้น

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลกระหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565