ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลกระหาด ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลกระหาด มีความหมายดังนี้

- ตรงกลางเป็นรูปต้นไม้ประจำตำบลกระหาด ซึ่งมีชื่อว่า “ต้นกระหาด” เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณที่นาในเขตตำบลกระหาดและตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์โดยชาวบ้านมักใช้เป็นร่มเงาและพักอาศัยหลบแดดหลบฝนยามออกไปประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา โดยผลสุกสามารถนำมารับประทานได้ รสชาติออก ปรี้ยวหวาน สำหรับไม้สามารถนำไปประกอบเป็น เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้

- ด้านล่างของต้นกระหาดเป็นรูปมือประสานกัน ซึ่งแสดงถึงการร่วมมือร่วมใจของประชาชนในตำบลกระหาดในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลกระหาดให้ก้าวหน้าต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต