ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด

เครือข่ายของเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 49.228.25.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 368,162

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
lสายตรงนายก
กิจการสภา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตำบลกระหาด ... กิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก� ...
โครงการป้องกันการทุจริต ... โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกระหาด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคาระห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
      ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิ...

ประกาศเทศบาลตำบลกระหาดเรื่องรายชื่อผูู้สูงอายุผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุตำบลกระหาดปีงบประมาณ 2563 
      ผู้สูงอายุสามารถดาวโหลด และตรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรายใหม่ว่าจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนใดไ...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ อบต.อาโพน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงต...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายทางแยกลาดยาง-คลองสุด บ้านมาบกราดพัฒน...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๖...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกสุวรรณ-หนองไทร บ้านโคกสุวร...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ แจ้งงดการจัดกิจกรรมจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนั...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
รายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ทต.กระหาด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกระหาด
   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤศจิกายน 2563 ศพด.วัดประทุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจะกง หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบ
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจะกง หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบลดินแดง รหัสท
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจะกงหมู่ที่ ๘ ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารี
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
   ประกาศประกวดราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกสุวรรณ-หนองไทร บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๑
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal สายทางกกสงวน-สี่แยกนานายโปร่ง บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ ๕
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทำนบดิน บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทำนบดิน บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรAsphaltic Concrete สาย พช 4279 (บ้านยางงาม-บ้านซับพรม) หมู่ที่ 2 บ้านนาเฉลียง
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรAsphaltic Concreteสาย พช 3288 (บ้านโรงบ่ม-บ้านคลองสาม)หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914   Fax : 044-558915
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.