• นายเทพ แสนกล้า

  นายเทพ แสนกล้า

  ประธานสภาเทศบาล
  • นายสิทธิศักดิ์ สมราศรี

   นายสิทธิศักดิ์ สมราศรี

   รองประธานสภาเทศบาล
   • นางถาวร แสนกล้า

    นางถาวร แสนกล้า

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
    • นางสาวรัชนี จิตแม้น

     นางสาวรัชนี จิตแม้น

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     • นางคนึงนิตย์ หอมขจร

      นางคนึงนิตย์ หอมขจร

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   • นางฉวี แสนกล้า

    นางฉวี แสนกล้า

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
    • ร้อยตำรวจโทไพรัชต์ ศิริพงษ์พิมสาร

     ร้อยตำรวจโทไพรัชต์ ศิริพงษ์พิมสาร

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     • นางสาวสะพร แสนกล้า

      นางสาวสะพร แสนกล้า

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นางสาวพิจักขณา ชัยเสสฐา

   นางสาวพิจักขณา ชัยเสสฐา

   เลขานุการสภาเทศบาล
   • นาายเสมือน แสนกล้า

    นาายเสมือน แสนกล้า

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
    • นายธีระจิต แสนกล้า

     นายธีระจิต แสนกล้า

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     • นางกุลธิดา สมราศรี

      นางกุลธิดา สมราศรี

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต